Опазване на околната среда

 • Атмосферни частици

  Атмосферни частици

  Пробите от околната среда за определен обем или време се събират в съответствие с изискванията за вземане на проби от TSP, PM10, естествен прах и прашни бури в атмосферата.Една четвърт от събраните проби от филтърната мембрана се нарязват точно в пластмасови бутилки, като се добавят 20 ml...
  Прочетете още
 • Повърхността на водата

  Повърхността на водата

  Повърхностните води като цяло са относително чисти.След 30 минути естествено утаяване, вземане на невалежната част от горния слой за анализ.Ако във водната проба има много суспендирани вещества или цветът е по-тъмен, третирайте я предварително чрез центрофугиране, фи...
  Прочетете още
 • Анализ на околната среда

  Анализ на околната среда

  F-, Cl-, NO2-, SO42-, Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+ и др. са необходимите елементи, които трябва да бъдат открити при изследването на качеството на атмосферата и валежите.Йонната хроматография (IC) е най-подходящият метод за анализ на тези йонни вещества.Проба от атмосферен газ: Генер...
  Прочетете още