Сертификат

относно

CIC-D120CIC-D160 CE удостоверяване-LVD

относно

CIC-D100 CE удостоверяване-EMC

относно

CIC-D100 CE удостоверяване-LVD

относно

Сертификация на системата за управление на качеството

относно

Сертифициране на системата за управление на околната среда

относно

Сертификация на системата за управление на здравето и безопасността при работа

относно

CIC-D120CIC-D160 CE удостоверяване-EMC

относно

CIC-D150CIC-D180 CE удостоверяване-EMC

относно

CIC-D150CIC-D180 CE удостоверяване-LVD

относно

Награда за отлични постижения в областта на науката и технологиите - Анионна колона