Металургична руда

  • Желязна руда

    Желязна руда

    След ултразвукова екстракция и центрофужно разделяне и утаяване, пробите от желязна руда се филтруват съответно чрез IC-RP колона, IC-Na колона и 0,22 um микропореста филтрираща мембрана.С помощта на йонен хроматограф CIC-D120, анионна колона SH-AC-3, 3,6 mM Na2CO3 + 4,5 mM Na...
    Прочетете още