Експортиране на първата HPLC, което означава, че задграничният бизнес на SHINE се транспортира от самостоятелен доставчик на йонна хроматография до доставчик на цялостно решение за хроматография.